Тракийска Низина

Тракийска Низина. Това е най-големия винен регион в България, основно произвеждащ червени сортове грозде и плътни червени вина.