Сонома

Сонома. Регион в Западна америка – Калифорния, където се произвеждат червени вина от сорта Зинфандел.