Сингъл Винеярдс

Сингъл Винеярдс. Това означава , че за производството на вино са използвали грозде само от едно лозе без да се смесват с други.