Руби

Руби. Преведно от Португалски , буквално означава червено.