Розе Блъш

Розе Блъш. Това е технологиq на производство на розета, като контакта с течността и ципите е за много кратък период.Обикновенно се произвеждат в Америка и Северна Италия.