Навара

Навара. Регион в Североизточна Испания основен винен производител на червени вина, заедно с региона на Риоха.