Ломбардия

Ломбардия. Административен регион в Централносеверна Италия популярен с производството на класи1ески пенливи и бели вина.