Кюве

Кюве. От Френски – означава специално подбрана реколта вино от бъчви от различни сортове.