Коли Сенеси

Коли Сенеси. Под апелация в региона на Кианти,Тоскана. Това е най – големият производител на вината Кианти в региона. Той е разположен в околноститете на гр.Сиена.