Черноморски Регион

Черноморски Регион, е разположен по цялото крайбрежие на България. За наша радост тук има доста добри производители на Хубави бели вина.