Биодинамичен

Биодинамичен. Означава,че лозятя в избите не подлежат на никакво третиране с непозволени и изкуствени препарати. Използват се само биологични и проверени продукти и то в минимални количества. Производителите на такъв вид вина изцяло разчитат на природните естествени жизнени цикли и биобаланс. Идеята е до крайния потребител да достигат истински и качествени вина.Много чеесто към този подход престъпват малки вино производители , а и напоследък и по-големи.