hubavovino.bg - лого

Общи условия

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН HUBAVOVINO.BG

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Tе уреждат взаимоотношенията за извършването на покупки в Електронния магазин, достъпен на адрес: https://hubavovino.bg, между Вас, като Потребител, и Аперато ООД, в качеството си на Търговец. Вие сте обвързан/а с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт.

Използването на настоящия електронен магазин чрез зареждане, разглеждане, поръчка, означава, че Вие сте приел/а Общите условия за ползването му и сключване на договор за покупко-продажба от разстояние на всички стоки, предлагани в сайта на Електронния магазин.

Моля, запознайте се със съдържанието на Общи условия за ползване на Електронен магазин HubavoVino.bg. Ако не сте съгласни с тях, молим да не използвате Електронния магазин.

За да използвате настоящия уебсайт, Вие трябва да сте пълнолетен/а. Осъществявайки покупка, Вие удостоверявате, че имате навършени 18 години, законът Ви позволява да консумирате алкохол, а на нас позволява да ви го продадем!

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. „Потребител“ е всеки, който е заредил в своя браузър Електронния магазин hubavovino.bg,

1.1. „Посетител“ е всеки, посетил през браузър Eлектронния магазин, с цел, различна от покупка.
1.2. „Клиент“ е потребител, посетил Електронния магазин и извършил Поръчка.

2. „Потребителски Профил“ – основна част от магазина, която съдържа информация за Клиент, която се изисква от Електронния магазин, с цел по-добро и бързо приемане и обработване на Поръчки, също така и подробна и лична информация за Поръчки, направени на конкретния Клиент и закупените от него продукти през Електронния магазин.

3. „Поръчка“ е индивидуалната заявка от Потребител, извършена през неговия личен Потребителски Профил за закупуване на продукти от Електронния магазин, съгласно настоящите Общи условия.

4. „Услуги“ са всички действия, осъществявани от Аперато ООД и Електронния магазин, при и/ли по повод предлагането, продажбата и доставката на продукти от този Електронен магазин.

5. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт hubavovino.bg, който предлага, чрез електронна търговия, вино и спиртни напитки, по смисъла на Закон за виното и спиртните напитки и в съответствие със Закон за закрила на детето и Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Република България.

6. „Продажна цена“ – това е крайната цена за единица продукт (бутилка вино) или пакет от продукти (например, пакет от 6 бутилки вино), указано на страницата на съответния продукт/пакет продукти, в български левове, с включен данък върху добавената стойност (ДДС). Продажната цена на продукта не включва разходи по доставка и комисионни от банкови институции. Те се таксуват допълнително за сметка на Клиента.

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.1. Наименование на Търговеца и собственик на електронния магазин и марка https://hubavovino.bg:
“Аперато“ ООД

1.2. Седалище и адрес на управление на Търговеца:
България, гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Изгрев“, бл. 163, вх. 1, ап. 15.

1.3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
България, гр. Бургас, ул. „Съгласие“ 26.

1.4. Данни за кореспонденция:
адрес: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Изгрев“, бл. 163, ап. 15,
еmail: office@hubavovino.bg;
моб. тел.: +359 899 064 274

1.5. Вписване в публичните регистри
ЕИК: 204 725 813

1.6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни


адрес: София 1000, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
тел.: (02) 915-35-18
факс: (02) 915-35-25
email: kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

адрес: София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уебсайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията България

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18
телефон: (02) 935 61 13
факс: (02) 980 73 15
уебсайт: www.cpc.bg

1.7. Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):
BG 204 725 813

1.8. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

1.9. Продажната цена на продуктите е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, в български лева, с указано количеството, за което тя се отнася. Всички цени, посочени в Електронния магазин, са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно, представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която Търговецът има сключен договор за доставки с наложен платеж или пощенски паричен превод и са дължими допълнително от страна на Клиента.

1.10. Предоставените начини за комуникация с Аперато ООД не начисляват допълнителни разходи за сметка Потребителят, извън стандартните тарифни планове към индивидуалния му доставчик на съответните услуги.

2. Електронният магазин hubavovino.bg използва запазените знаци и марки, снимки от каталози, текстове и други на различни компании, с изрично разрешение от тяхна страна. Правата върху тези материали принадлежат на съответната компания.

Всички останали материали от съдържанието на Електронния магазин и прилежащите му профили в социални медии (включително, но не само, снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн), са собственост на Аперато ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от която и да е част от съдържанието на Електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали и други, са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.
Потребителите могат да копират материали от Електронния магазин hubavovino.bg единствено за персонална употреба.

3. Идентифициране на Потребителя и неговите действия при ползването на Електронния магазин hubavovino.bg става чрез неговия IP адрес. Клиентите могат да бъдат идентифицирани и чрез данните, предоставени в техния Потребителски Профил, в случай, че са извършили Поръчка след регистрация и вход в него.

ІІI. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Електронният магазин hubavovino.bg предоставя възможност на Потребителя да извърши регистрация. Регистрацията в Електронния магазин не е задължителна за извършване на Поръчка, а предоставя повече удобство за Клиента за управление на личните данни (име, адрес, телефон, парола), както и за проследяване на текуща Поръчка и разглеждане на предишни Поръчки.

2. Потребителски Профил може да бъде регистриран по някой от следните начини:

 • чрез клик на иконата „👤“, намираща се в горната дясна част на екрана на Потребителя, въвеждане на имейл адрес на Потребителя в секцията „Регистриране“ и натискане на бутона „РЕГИСТРИРАНЕ“;
 • чрез директно посещение на страницата на Потребителски Профил в Електронния магазин, въвеждане на имейл адрес на Потребителя в секцията „Регистриране“ и натискане на бутона „РЕГИСТРИРАНЕ“;
 • При завършване на Поръчка, след коректно попълване на данните, и поставяне на отметка на опцията „Регистрация на профил в сайта“.

4. При регистрация в Електронния магазин, Потребителят трябва да въведе следните данни:

3. Потребителят получава потребителското си име и линк за задаване на паролата на посочения при регистрацията имейл адрес.

3.1. При клик на линка „Click here to set your new password.“ в изпратения му имейл, Потребителят се пренасочва към страница, където може да зададе паролата за Потребителския си Профил.

3.2. На страницата „Set password“, Потребителят трябва да въведе и да потвърди паролата за Потребителския си профил, след което да натисне бутона „СЪХРАНЯВАНЕ“.

3.3. Потребителят ще бъде пренасочен към страница за вход в Потребителския си Профил, където трябва да въведе своето потребителско име или имейл адрес и своята парола.

4. След успешна регистрация, данните в Потребителския Профил могат да бъдат променяни след успешна оторизация в Потребителския профил, чрез върху иконата „👤“, намираща се в горната дясна част на екрана на Потребителя, или чрез директно посещение на страницата на Потребителски Профил в Електронния магазин, въвеждане на валидна комбинация от потребителско име или имейл адрес и парола в секцията „Влизане“ и натискане на бутона „ВЛИЗАНЕ“.

В Потребителския Профил могат да бъдат проследявани и текущи Поръчки, както и да бъде намерена информация за предишни Поръчки.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

1. Потребителският Профил е достъпен за регистрирани Потребители, след оторизация с потребителско име / имейл адрес и парола от страницата Потребителски Профил, в секция „Влизане“.

2. Потребителският Профил предоставя следните възможности:

 • Табло“ – начален екран на Потребителския профил;
 • Поръчки“ – преглед и проследяване на Поръчки на Клиента;
 • Изтегляния“ – разглеждане на заявени материали за сваляне;
 • Адреси“ – добавяне и промяна на адрес по подразбиране за фактуриране и доставка (зарежда се автоматично, с опция за промяна при приключване на Поръчка);
 • Детайли на профила“ – промяна на име, фамилия (зарежда се автоматично, с опция за промяна при приключване на Поръчка), видимо име и парола;
 • Изход“ – възможност за излизане от Потребителския Профил.

V. ПАЗАРУВАНЕ КАТО РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ

1. За извършване на Поръчка като регистриран Потребител, той трябва да се оторизира в своя Потребителски Профил. Това може да стане по някой от следните начини:

 • натискайки иконата „👤“, намираща се в дясната част на екрана и въвеждане на валидни потребителско име/имейл адрес и парола в секцията „Влизане“;
 • след посещение на страницата за Потребителски Профил и въвеждане на валидни потребителско име/имейл адрес и парола в секцията „Влизане“;
 • при приключване на поръчка, на страница „Поръчка“, след клик на линка „Кликнете тук за влизане“, след което в съответните полета Потребителят попълва потребителско име/имейл адрес и парола за оторизация в профила си.

2. Поръчка се извършва при избор на даден продукт в списъка с продукти или след влизане в неговата страница и натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“. Натискането на бутона добавя продукта в количката на Потребителя. Потребителят може да продължи да добавя продукти в количката неограничен брой пъти.

3. След като Потребителят е добавил всички желани продукти и желае да приключи своята Поръчка, при клик върху линка „Преглед на количката“ или върху иконата „🛒“ в горната дясна част на страницата, той бива пренасочен към страницата „Количка“, където се визуализира списък с всички добавени продукти.

4. От страница „Количка“ Потребителят може да промени броя на поръчаните продукти, да добави промоционален код (в случай, че разплага с такъв), както и да види приблизителна цена за доставка на избраните артикули.

4.1. За отразяване на промените в количествата поръчани продукти, Потребителят трябва да натисне бутона „ОБНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧКАТА“;

4.2. За преминаване към следващата стъпка от Поръчката, Потребителят трябва да натисне бутона „ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА“.

5. Потребителят се пренасочва към страница „Поръчка“.

5.1. На страница „Поръчка“, Клиентът може да въведе промо код за отстъпка от Продажната цена, като натисне линка „Кликнете тук, за да въведете кода“ и попълни съотвеното поле.

5.2. Секция „Фактуриране и доставка“ включва полета за попълване на следните данни за Клиента:

  • Име;
  • Фамилия;
  • Държава;
  • Улица или квартал;
  • Град;
  • Област;
  • Телефон;
  • Имейл адрес.

Всички полета са задължителни за попълване, с оглед коректното изпълнение на Поръчката от страна на Търговеца.

Информацията в полетата е предварително попълнена с наличните данни от Потребителския Профил на Клиента, с възможност те да бъдат променени. Изключение прави полето „Държава“, за което няма възможност за промяна, тъй като Електронният магазин оперира единствено на територията на Република България.


ВАЖНО: При завършване на поръчка, в полетата за въвеждане на адрес за доставка, моля, избирайте вариантите от падащите менюта. По този начин гарантирате, че системата ще разпознае и ще препрати данните ви коректно към куриерската компания.


5.3. Секция „Допълнителна информация“ – незадължително поле за въвеждане на допълнителна информация в свободен текст от страна на Клиента, свързана с продуктите, изпълнението или доставката на поръчката.

В това поле Клиентът може да уточни например, че желае доставката да се извърши до офис на куриер и да напише конкретния офис за доставка, да посочи специално изискване за конкретен ден и час за доставката и т.н.

Аперато ООД  работи съвместно с куриерски компании „Транспрес“ и „Спиди“.

5.4. Секция „Вашата поръчка“ – секцията съдържа следната информация:

 • обобщение на броя и сумата на добавените в количката продукти;
 • избор на начин на плащане, с възможност за избор от две опции: „Плащане с кредитна карта“ или „Наложен платеж“;
 • Информация, отнасяща се до обработката на личните данни на Купувача и линк към Политика за поверителност и защита на лични данни на Електронния магазин;
 • Поле за потвърждение от Клиента, че е запознат и приема настоящите Общи условия, с линк към тази страница, което е и декларация от страна на Клиента, че е пълнолетен.
  •  

5.5. Бутон „ПОРЪЧВАНЕ“ – след натискане на бутона, в зависимост от избрания начин за плащане, Клиентът се пренасочва към различна страница.

5.5.1. При избор на „Наложен платеж“, Клиентът се пренасочва към страница „Получена поръчка“ и плащането се извършва към куриера, при получаване на Поръчката.

5.5.2. При избор на Плащане с кредитна карта (събирателно наименование за дебитни и кредитни карти), след натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, Клиентът се пренасочва към страница, поддържана от „myPOS“, където Клиентът избира начина за картово разплащане плащане. Поддържаните възможности са:

 • Плащане с виртуален портфейл, чрез Google Pay или Apple Pay;
 • Картово плащане;
 • Плащане с iCard app;
   •  

След избор като Клиентът избере опцията, която предпочита, следва насоките на доставчика на услуги.

Услугата за картови разплащания е външна за Електронния магазин и Търговецът не носи отговорност за евентуални вреди, нанесени на Клиента при използването ѝ.

6. Завършване на поръчка

6.1. При успешно завършена поръчка, Клиентът се пренасочва към страница „Получена поръчка“, където е поместена следната информация:

 • Номер на поръчката, дата, имейл адрес, обща сума за плащане, метод на плащане;
 • Данни за поръчката – детайлно описание на всички поръчани продукти, тяхното количество и цена, цена за доставка, крайна сума за плащане и бележки от Клиента;
 • Адрес за фактуриране, който включва имената на Клиента, адреса за доставка и имейл адреса на Клиента.
    •  

6.2. Клиентът получва имейл адрес с потвърждение и детайли за Поръчката си.

6.3. Поръчката е завършена успешно и е изпратена за обработка към Търговеца. След обработката ѝ, представител на Търговеца се свързва с Клиента по телефон за допълнително потвърждение и уточнение на детайли, свързани с Поръчката.

VI. ПАЗАРУВАНЕ КАТО ГОСТ

1. Електронният магазин дава възможност за извършване на Поръчка от Потребител, който няма регистриран Потребителски Профил в Електронния магазин.

2. Поръчка се извършва при избор на даден продукт в списъка с продукти или след влизане в неговата страница и натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“. Натискането на бутона добавя продукта в количката на Потребителя. Потребителят може да продължи да добавя продукти в количката неограничен брой пъти.

3. След като Потребителят е добавил всички желани продукти и желае да приключи своята Поръчка, при клик върху линка „Преглед на количката“ или върху иконата „🛒“ в горната дясна част на страницата, Потребителят се пренасочва към страницата „Количка“, където се визуализира списък с всички добавени продукти.

4. От страница „Количка“ Потребителят може да промени броя на поръчаните продукти, да добави промоционален код (в случай, че разплага с такъв), както и да види приблизителна цена за доставка на избраните артикули.

4.1. За отразяване на промените в количествата поръчани продукти, Потребителят трябва да натисне бутона „ОБНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧКАТА“;

4.2. За преминаване към следващата стъпка от Поръчката, Потребителят трябва да натисне бутона „ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА“.

5. Потребителят се пренасочва към страница „Поръчка“.

5.1. На страница „Поръчка“, Клиентът може да въведе промо код за отстъпка от Продажната цена, като натисне линка „Кликнете тук, за да въведете кода“ и попълни съотвеното поле.

5.2. Секция „Фактуриране и доставка“ включва полета за попълване на следните данни за Клиента:

 • Име;
 • Фамилия;
 • Държава;
 • Улица или квартал;
 • Град;
 • Област;
 • Телефон;
 • Имейл адрес.
     •  

Всички полета са задължителни за попълване, с оглед коректното изпълнение на Поръчката от страна на Търговеца.


ВАЖНО: При завършване на поръчка, в полетата за въвеждане на адрес за доставка, моля, избирайте вариантите от падащите менюта. По този начин гарантирате, че системата ще разпознае и ще препрати данните ви коректно към куриерската компания.


5.3. Секция „Допълнителна информация“ – незадължително поле за въвеждане на допълнителна информация в свободен текст от страна на Клиента, свързана с продуктите, изпълнението или доставката на поръчката.

В това поле Клиентът може да уточни например, че желае доставката да се извърши до офис на куриер и да напише конкретния офис за доставка, да посочи специално изискване за конкретен ден и час за доставката и т.н.

Аперато ООД  работи съвместно с куриерски компании „Транспрес“ и „Спиди“.

5.4. Секция „Вашата поръчка“ – секцията съдържа следната информация:

 • обобщение на броя и сумата на добавените в количката продукти;
 • избор на начин на плащане, с възможност за избор от две опции: „Плащане с кредитна карта“ или „Наложен платеж“;
 • Информация, отнасяща се до обработката на личните данни на Купувача и линк към Политика за поверителност и защита на лични данни на Електронния магазин;
 • Поле за потвърждение от Клиента, че е запознат и приема настоящите Общи условия, с линк към тази страница, което е и декларация от страна на Клиента, че е пълнолетен.
     •  

5.5. Бутон „ПОРЪЧВАНЕ“ – след натискане на бутона, в зависимост от избрания начин за плащане, Клиентът се пренасочва към различна страница.

5.5.1. При избор на „Наложен платеж“, Клиентът се пренасочва към страница „Получена поръчка“ и плащането се извършва към куриера, при получаване на Поръчката.

5.5.2. При избор на Плащане с кредитна карта (събирателно наименование за дебитни и кредитни карти), след натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, Клиентът се пренасочва към страница, поддържана от „myPOS“, където Клиентът избира начина за картово разплащане плащане.

Поддържаните възможности са:

 • Плащане с виртуален портфейл, чрез Google Pay или Apple Pay;
 • Картово плащане;
 • Плащане с iCard app;
     •  

След избор като Клиентът избере опцията, която предпочита, следва насоките на доставчика на услуги.

Услугата за картови разплащания е външна за Електронния магазин и Търговецът не носи отговорност за евентуални вреди, нанесени на Клиента при използването ѝ.

6. Завършване на поръчка

6.1. При успешно завършена поръчка, Клиентът се пренасочва към страница „Получена поръчка“, където е поместена следната информация:

 • Номер на поръчката, дата, имейл адрес, обща сума за плащане, метод на плащане;
 • Данни за поръчката – детайлно описание на всички поръчани продукти, тяхното количество и цена, цена за доставка, крайна сума за плащане и бележки от Клиента;
 • Адрес за фактуриране, който включва имената на Клиента, адреса за доставка и имейл адреса на Клиента.
     •  

6.2. Клиентът получва имейл адрес с потвърждение и детайли за Поръчката си.

6.3. Поръчката е завършена успешно и е изпратена за обработка към Търговеца. След обработката ѝ, представител на Търговеца се свързва с Клиента по телефон за допълнително потвърждение и уточнение на детайли, свързани с Поръчката.

6.4. Обработка на поръчката и доставка

6.4.1. Търговецът обработва Поръчките по следния график:

 • Поръчка, изпратена до 16:00 ч. в работни дни, се обработва същия ден;
 • Поръчка, изпратена след 16:00 ч. в работни дни, се обработва на следващия работен ден;
 • Поръчка, изпратена в събота, неделя или на официален празник, се обработва в първия работен ден.
     •  

6.4.2. След обработката на Поръчката и уточнение на детайлите с Клиента, Търговецът изпраща поръчката с куриерска компания. Сумата за доставката, възможността за проследяването на Поръчката и сроковете за доставка, зависят от куриерската компания, която обслужва доставката на Поръчката. Стойността на доставка е за сметка на Клиента.

VII. СЪВЕТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПАЗАРУВАНЕ

1. Преди да започнете да пазарувате:

1.1. Разгледайте линковете към други категории и рубрики в уебсайта hubavovino.bg, публикувани в онлайн магазина.

1.2. Разгледайте нашите промоции за месеца.

1.3. Прочетете последните ни публикации, поместени във „Винопедия“.

2. Когато желаете да започнете да пазарувате:

2.1. Изберете внимателно вида на продукта от съответната категория.

2.2. Прочетете внимателно описанието на продукта. Ако имате неясноти и въпроси, по-добре ги задайте, вместо да купувате „на сляпо“. Можете да се допитате до нас по телефон или имейл.

2.3. Прочетете внимателно пълната информация за продукта, налична за изтегляне.

VIII. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Предоставяне на лична информация

1.1. Информацията, която Потребителят предоставя на Търговеца е с цел възползване от възможността за закупуване на продукти или услуги от Електронния магазин hubavovino.bg.

1.2. Личната информация на Потребителя се предоставя доброволно от него.

1.3. Електронният магазин събира следните лични данни за Потребителя:

 • собствено име и фамилия,
 • адрес;
 • телефон за контакт;
 • имейл адрес.
     •  

1.4. С посещението на Електронния магазин и извършването на Покупка, Клиентът декларира, че има навършени 18 години, в съответствие с Българското законодателство.

2. Събиране и използване на лични данни от Електронния магазин hubavovino.bg

2.1. Личните дани, предоставени от Потребителите на Електронния магазин, се използват от Търговеца, съобразно Политиката за поверителност и защита на лични данни на Електронния магазин, за целите на изпълнение на Поръчките от Клиентите и за подобряване на услугите и Потребителското преживяване в Електронния магазин.

2.2. Търговецът не споделя неоторизирано с трети страни предоставените лични данни на Потребители.

2.3. Електронният магазин автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на компютрите на Потребителите. Тази информация може да включва: IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси. Тази информация може да се използва от Електронния магазин с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

3. Хипервръзки

Хипервръзките от Електронния магазин hubavovino.bg към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на Потребителя. Електронният магазин не поема отговорност за тяхното съдържание, начина, по който те използват данните на Потребителя или потенциалните вреди, които биха нанесли на Потребителя, в случай, че Потребителят ги последва. Посещението на уебсайтовете, към които Електронният магазин е предоставил хиперлинк, Потребителят прави изцяло на своя отговорност и на свой риск.

IX. РЕКЛАМАЦИИ, ОТМЯНА НА ПЛАЩАНЕ/ПОРЪЧКА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

1. Според Закон за защита на потребителите и правилата за търговия, Клиентът има право да направи рекламация при констатирани липси в Поръчката, дефекти на стоката, несъответствие с обявения обем, цена или с обявената търговска марка.

2. Рекламация / отказ от договор се предявява до 14 дни след Поръчката / сключването на договора за покупко-продажба.

2.1. Клиентът трябва да уведоми Електронният магазин, и в частност, Аперато ООД, за желанието си, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на Поръчката, в свободен текст, по някой от начините, описани в раздел „ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА“, т. 1.2. – 1.4. от настоящите Общи условия.

2.2. След като е уведомил Търговеца, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Аперато ООД или на упълномощено от него лице, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1. Връщане на продукта и възстановяване на заплатената от Клиента сума

Електронният магазин hubavovino.bg изплаща стойността на Поръчката, без включени транспортни разходи и разходи по доставка, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която стоката е получена обратно, в брой или с банков превод (при посочени от страна на Клиента име на банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

2. Заменяне на стоката с нова

Електронният магазин hubavovino.bg заменя стоката в срок от 14 дни от датата на доставка, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, или възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.

Връщането, подмяната на продукта или възстановяването на заплатената от Клиента сума става само, ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и добър търговски вид, неизползвани, с оставени на местата им етикети и бандероли.

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на Клиента.

1.2. Във всеки друг случай, Клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Потребителят на Електронния магазин hubavovino.bg има право да поръчва предлаганите продукти и услуги, да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

2. Потребителят има право:

2.1. Да разглежда, да поръчва стоки в наличност на склад и по индивидуална заявка и да получава продукти от Електронния магазин, по реда и условията, посочени в него.

2.2. Да се информира за състоянието на своята Поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши до, посочения в Поръчката, адрес за доставка, след заплащане на Продажната цена, по описания в настоящите Общи условия ред.

3. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на Поръчката, според описания в настоящите Общи условия ред.

3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в Европейския съюз.

3.3. Да спазва интернет етиката и правилата при ползване на предоставяните от hubavovino.bg продукти и услуги.

3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

3.5. Да уведомява незабавно Аперато ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

4. Електронният магазин hubavovino.bg има право:

4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на Потребители.

4.2. Да отказва Поръчки, без да начислява допълнителни разходи за Потребителя.
В този случай Търговецът и Електронният магазин не дължат обезщетение на Потребителя, освен по възстановяване на сумите, платени предварително от Потребителя при извършване на Поръчка, в случай на допусната техническа грешка в публикуването на информация.

4.3. Да редактира съдържанието на Елекетронния магазин, в т.ч. промяна на Общи условия и Условия за ползване, цени, информация за продукти, услуги, друга информация, снимки и т.н., по свое усмотрение, по всяко време и без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им в Електронния магазин.

4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от Потребителите на Електронния магазин на неговия уебсайт hubavovino.bg или в официалните му профили в социалните мрежи. Те остават собственост на Аперато ООД и в този смисъл, Търговецът не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на Потребителите.

4.5. Да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на hubavovino.bg, или направени достояние на трети лица от Потребител и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи, в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Аперато ООД или на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права, по повод използване или разпространение на информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

4.6. Да прекратява, спира или променя предоставянето на услуги на Потребител по всяко време, без уведомяване, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия.

5. Електронният магазин hubavovino.bg:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. Не поема отговорност и не дава гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, на които не е вносител, тъй като последната е предоставена от основния вносител или производител.

5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица, Търговецът и Електронният магазин не носят отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на Електронния магазин.
Ако в резултат на ползване на Електронния магазин hubavovino.bg или продукти или услуги, предоставяни от него, Потребителя понесе вреди, последният поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

5.5. Не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Електронния магазин hubavovino.bg.

5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги от страна на Електронния магазин.

6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Електронния магазин hubavovino.bg, във връзка с ползването на услугите от Потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Аперато ООД.

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Търговецът и екипът, поддържащ hubavovino.bg, полагат грижа информацията в Електронния магазин за вино и неговите профили в други платформи в интернет пространството, да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

2. Аперато ООД не гарантира, че достъпът до Електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Аперато ООД. Търговецът и Електронният магазин не носят отговорност за непредоставяне на достъп до hubavovino.bg, както и за недообработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и в предоставянето на услуги, извън контрола на hubavovino.bg.

3. Търговецът не отговаря за съответствието на, предлаганите за продажба, стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

4. Клиентът е длъжен да обезщети Аперато ООД  за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Електронния магазин и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата от Потребителския си Профил, при установено използване на същата.

5. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Последна промяна: 09.08.2022 г.

Scroll to Top

18+

Уебсайт и онлайн магазин hubavovino.bg е предназначен за пълнолетни потребители. С използването на hubavovino.bg, потвърждавате, че сте пълнолетен.

 

В случай, че нямате навършени 18 години, молим да излезете от уебсайта.

Консумирайте отговорно и с мярка.