“Battonage” – “Батонаж”

“Battonage” – “Батонаж” (повдигане на финните утайките) е стар Френски метод за обогатяване качеството на вината, при този процес технология на избата периодично извършва на т.н “Шапка” (това е най-горната част от съда в който ферментират вината), която той внимателно раздвижвас дървена пръчка с цел достигане на по-добри екстрактни вкусови и ароматни качества на виното. По този начин Батонажа позволява окислителният процес да разпредели равномерно в целият съд .

Leave a Review